Naše společnost „Bartošova pec Český ráj“, která se stará o celý penzion v současné době investovala značné prostředky do celkové rekonstrukce penzionu. Jelikož jsme současně majitelé, je naším bytostným zájmem i údržba budovy. Současně jsem také vyměnili veškerá okna – původní dřevěná okna nahradila kvalitní okna, s dvojsklem.

Location: Bartošova pec